Vi foretar en rekke former for testing, og utvider repertoaret fortløpende for å løse dine behov på best mulig måte.

I dag har vi utstyr for temperatur og trykk testing, testbenker, automatisk og manuelt inspeksjonsutstyr. Vår siste investering er en THT-AOI maskin (den første i Norge), som sørger for automatisk inspeksjon av hull-komponenter.

EMC-lab

Westcontrol har EMC-utstyr for å utføre preliminære tester både for onshore og offshore produkter. Testene som utføres kan danne grunnlag for CE-deklarasjon.

Flere tjenester:

Utvikling
Prototyper og industrialisering
Produksjon
Sammenstilling
Maskinering og overflatebehandling
Testing
Automasjon