Flere av våre kunder har de senere årene valgt å la Westcontrol ta seg av arbeidet med å sammenstille, teste og pakke sine produkter.

På den måten kan de utnytte sin kjernekompetanse enda bedre ved å rette større innsats på sin kjernevirksomhet og de markeder de kjenner best.

Får Westcontrol ta ansvaret for logistikk, elektronikkproduksjon, maskinering av kapslinger og chassis, samt sammenstilling og test av produktene, vet vi at vi har gode forutsetninger for å levere tjenestene til høy kvalitet og konkurransedyktige betingelser.

Flere tjenester:

Utvikling
Prototyper og industrialisering
Produksjon
Sammenstilling
Maskinering og overflatebehandling
Testing
Automasjon