Lokasjoner

Westcontrol AS (hovedkontor) 
Teknologivegen 7, 4120 Tau
Telefon: 51 74 10 00
Send e-post til salgsavdelingen
Send e-post om utviklingsprosjekt

Westcontrol Robertson AS
Nyåskaiveien 2, 4374 Egersund
Send e-post

Kontaktpersoner

Salg

Ola Bergeland
Salgsansvarlig / Sales Manager
Tlf: +47 997 42 372
E-post: ola@westcontrol.com

Lars Kåre Nag
Salgsansvarlig / Sales Manager
Tlf: +47 958 28 408
E-post: larskare.nag@westcontrol.com

Judith Synnøve Svendsen
Salgsansvarlig / Key Account Manager
Tlf: +47 404 27 648
E-post: judith@westcontrol.com

Karina Danielsen  (permisjon)
Salgsansvarlig / Key Account Manager
Tlf: +47 991 02 604
E-post: karina.danielsen@westcontrol.com

Ola Kvindesland
Salgsansvarlig / Key Account Manager
Tlf: +47 907 93 237
E-post: ola.kvindesland@westcontrol.com

Jan Arne Østbø
Driftsleder / Operational Manager (Egersund)
Tlf:
+47 905 75 309
E-post: janarne.ostbo@westcontrol.com

Utvikling

Therese N. Nordbø
Teknisk leder / Technical Manager
Tlf: +47 477 56 595
E-post: therese@westcontrol.com

Innkjøp og logistikk

Bente Aanestad Fjelde
Innkjøps- og logistikkleder / Supply Chain Manager
Tlf: +47 458 63 670
E-post: benteaanestad.fjelde@westcontrol.com

Søren Bethke
Leder komponentlager / Store Manager
Tlf: +47 413 86 992
E-post: soren.bethke@westcontrol.com

Anders N Sortland
Leder ferdigvarelager / Finished Goods Manager
Tlf: +47 453 99 067
E-post: anders.sortland@westcontrol.com

Elisabeth B. Bjortjønnli
Innkjøper / Purchaser (Egersund)
Tlf: +47 948 55 348
E-post: elisabeth.bjortjonnli@westcontrol.com

Pål Skadberg
Innkjøper / Purchaser (Egersund)
Tlf: +47 915 99 281
E-post: pal.skadberg@westcontrol.com

Elke Refsland
Leder ordre og lager / Stock Manager (Egersund)
Tlf: +47 970 23 049
E-post: elke.refsland@westcontrol.com

Produksjon

Torfinn Fiskå
Produksjonsleder / Production Manager
Tlf: +47 990 10 541
E-post: torfinn@westcontrol.com

Bjørnar Nærland 
Prosessleder NPI / Process Manager NPI
Tlf: +47 957 84 216
E-post: bjornar@westcontrol.com

Johan Thool
Prosessleder maskinavdeling / Process Manager Machine Department
Tlf: +47 990 71 745
E-post: johan.thool@westcontrol.com

Administrasjon

Leif Petter Skaar
Daglig leder / Managing Director
Tlf: +47 992 57 246
E-post: lps@westcontrol.com

Marianne Førde Olsen 
Regnskapsleder / Accounting Manager
Tlf: +47 994 39 439
E-post: marianne@westcontrol.com

Venke Kvalvåg
HR leder / HR Manager
Tlf: +47 958 83 298
E-post: venke@westcontrol.com

Svein Rygh
HMS- og kvalitetsleder / HSEQ Manager
Tlf: +47 922 31 375
E-post: svein.rygh@westcontrol.com

Anita Skåra
Økonomi- og adm.leder / Financial Manager (Egersund)
Tlf: +47 957 81 066
E-post: anita.skara@westcontrol.com